000 01150nam a2200265 4500
001 vtls000008932
003 MTX
008 980926s1997 th a 0000 tha d
035 _a0009-88160
039 9 _a201208281311
_bVLOAD
_y200912111907
_zVLOAD
082 0 4 _a641.5
_bก479ข
110 2 _aกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
_93670
245 1 0 _aข้าวเกรียบฟักทอง หมวดวิชาคหกรรม /
_cกรมการศึกษานอกโรงเรียน
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ,
_c2540
300 _a40 หน้า. :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aฟักทอง.
_912108
650 4 _aอาหาร
_xการเก็บและรักษา.
_92356
850 _aRIMC
942 _c1
950 _a602662 ฉ.1
950 _a602663 ฉ.2
950 _a602664 ฉ.3
950 _a602665 ฉ.4
950 _a602666 ฉ.5
999 _c8927
_d8927