000 01359nam a2200277 a 4500
001 vtls000082576
003 MTX
008 160921 2556 a 000 0 tha d
020 _a9789742897970
039 9 _a201609220903
_bMOOK
_y201609211327
_zMOOK
082 0 4 _a959
_bอ764ห
100 0 _aอิสราพร โพธิ
_991972
245 1 0 _a100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ /
_cอิสราพร โพธิ เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 _aกรุงเทพฯ:
_bอมรินทร์คอมมิกส์,
_c2556
300 _a163 หน้า:
_bภาพประกอบ
518 _aY2016 M09
650 4 _aสิงคโปร์
_xการเมืองและการปกครอง
_988143
650 4 _aสิงคโปร์
_xความเป็นอยู่และประเพณี
_975147
650 4 _aสิงคโปร์
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
_915501
650 4 _987963
_aกลุ่มประเทศอาเซียน
650 4 _977687
_aสิงคโปร์
_xประวัติศาสตร์
850 _aMCRU
942 _c1
950 _a154983
999 _c82078
_d82078