000 01066 am a2200265 4500
001 vtls000036727
003 MTX
008 010626s2543 th a 000 0 tha d
020 _a9745727687
035 _a0037-76160
039 9 _a201208301328
_bVLOAD
_c201208250958
_dVLOAD
_c201208242231
_dVLOAD
_c201208242216
_dVLOAD
_y200912120506
_zVLOAD
082 0 4 _a658
_bส915ห
100 0 _aเสนาะ ติเยาว์.
_91448
245 1 0 _aหลักการบริหาร /
_cเสนาะ ติเยาว์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2543
300 _a316 หน้า. :
_bภาพประกอบ
650 4 _996816
_aการจัดการ.
650 4 _996727
_aการบริหาร.
650 4 _999284
_aการจัดการองค์การ
650 4 _9102120
_aการวางแผน
650 4 _9102048
_aผู้นำ
850 _aRIMC
942 _c1
950 _a918335-918338 ฉ.1-ฉ.4
999 _c36716
_d36716