Your search returned 6 results from 87117 records. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. เด็กกับหนังสือ : คู่มือเพื่อความเข้าใจเด็กและหนังสือสำหรับเด็ก / เจด็จ คชฤทธิ์

by เจด็จ คชฤทธิ์.

Call Number: 808.899 จ254ด Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2554Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: 808.899 จ254ด] (1).

2. สอนเด็กให้รักการอ่าน / สุกัญญา ศรีสืบสาย.

by สุกัญญา ศรีสืบสาย.

Call Number: 649.58 ส739ส Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: 649.58 ส739ส] (4).

3. การอ่านนวนิยาย / ฌอง ปีแอร์ โกลเด้นชไตน์

by โกลเด้นชไตน์, ฌอง ปิแอร์ | วัลยา วิวัฒน์ศร [ผู้แปล.].

Call Number: 801.953 ก945ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: Education Learning Centre Education Learning Centre [Call number: 801.953 ก945ก] (1)
MCRU Library ชั้น 4 [Call number: 801.953 ก945ก] (4).

4. รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก / กรมวิชาการกองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call Number: Res 808.068 ก615ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Dissertation note: การศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพการผลิต การจำหน่ายหนังสือเด็กของสำนักพิมพ์และร้านค้า ตลอดจนนิสัยรักการอ่าน ความต้องการในการอ่านของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของโรงเรียนและนโยบายการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ 28 แห่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6,981 คน ผู้ปกครองนักเรียน 6,524 คน และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 35 คน ในโรงเรียน 35 โรง ร้านจำหน่ายหนังสือ 129 แห่ง และจากการสัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบาย 4 คน ได้ผลดังนี้ 1. การผลิตและจำหน่ายหนังสือเด็กของสำนักพิมพ์ พบว่า สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) ดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทจำกัด หนังสือที่พิมพ์ส่วนใหญ่คือหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กโดยเฉลี่ย 26-75 บาท งบประมาณที่สำนักพิมพ์ใช้ในการจัดพิมพ์เป็นเงินของบริษัทเอง (ร้อยละ 57.1) และนักเขียนหนังสือสำหรับเด็กส่วนใหญ่เป็นนักเขียนอิสระ (ร้อยละ 50.0) ร้านจำหน่ายหนังสือส่วนใหญ่ (ร้อยละ79.8) ได้รับส่วนลดและเครดิตจากผู้จัดพิมพ์ / สำนักพิมพ์ น้อยกว่า 30% ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.3) ไม่มีบริการส่งหนังสือให้ผู้ซื้อช่วงเวลาที่ร้านจำหน่ายหนังสือได้มากที่สุด คือ ช่วงปิดภาคเรียน ส่วนใหญ่มีหนังสือจำหน่ายน้อยกว่า 100 เรื่อง โดยเฉลี่ยเรื่องละ 5-10 เล่ม ทั้งนี้ร้านค้าส่วนใหญ่จะนำหนังสือสำหรับเด็กมาจำหน่าย 10-19 เล่ม2. นิสัยและความต้องการในการอ่านของนักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.5) อ่านหนังสืออื่น ๆ ที่ไม่ไช่หนังสือเรียน โดยหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมาก คือ หนังสือภาพ หนังสือการ์ตูน และหนังสือพิมพ์ วิธีการได้หนังสือมาอ่านมี 3 แบบ คือ ยืม ซื้อ เช่า และหนังสือที่นักเรียนอ่านเป็นประจำใน 3 อันดับแรก คือ การ์ตูน ความรู้ทั่วไป และหนังสือพิมพ์ หนังสือที่อ่านนาน ๆ ครั้งใน 3 อันดับแรก คือ นิยาย หนังสือภาพ และชีวประวัติ 3. การส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีหนังสือความรู้ทั่วไปมากที่สุด (ร้อยละ 33.1) รองลงมาคือ หนังสือภาพ (ร้อยละ 23.6) หนังสือที่มีน้อยที่สุด คือ หนังสือกิจกรรม/ชุดกิจกรรม (ร้อยละ 2.2) มีบริการให้ยืมหนังสือ โดยส่วนใหญ่เปิดบริการระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน 4. นโยบายการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก เป็นนโยบายใน-าพรวมของการพัฒนาหนังสือทุประเภท ไม่เน้นประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่เรียกร้องให้ร้านหนังสือทุกแห่งจัดมุมหนังสือเด็กให้น่ารักน่าอ่าน เป็นการทำเพื่อการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จพอควร อุปสรรค คือ มีการซื้อน้อย เพราะประชาชนยากจน ยังไม่เห็นความสำคัญของหนังสือ หนังสือมีราคาแพง ผู้เขียนได้ค่าตอบแทนน้อย Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 808.068 ก615ร] (2).

5. การอ่านนวนิยาย / ฌอง ปีแอร์ โกลเด้นชไตน์

by โกลเด้นชไตน์, ฌอง ปิแอร์.

Call Number: 801.953 ก945ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: 801.953 ก945ก] (3).

6. การติดตามผลการเผยแพร่หนังสือครูกับทางอยู่รอดของสังคมไทย / สุรินทร์ เหลืองทองคำ และคนอื่น ๆ

by สุรินทร์ เหลืองทองคำ.

Call Number: Res 320.9593 ส-ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2520?]Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 320.9593 ส-ก] (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078