Refine your search

Your search returned 12 results from 87442 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร.

by รักฎา เมธีโภคพงษ์.

Call number: 324.2092 ร284น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ร284น (1).

2.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร / พิชญ์ สมพอง.

by พิชญ์ สมพอง.

Call number: 324.2092 พ639น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 พ639น (1).

3.
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

by ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

Call number: 324.2092 ช931น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ช931น (1).

4.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย / ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.

by ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.

Call number: 324.2092 ป191น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Dissertation note: การสำรวจเพื่อประมวลผลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย เครือข่ายของนักการเมืองกลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจนความเป็นมาของการเมืองของเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการศึกษาจะเป็นการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบนำเสนอทั้งในเชิงปริมาณและการพรรณาความ จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงรายสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ นักธุรกิจ นักฎหมาย และอดีตข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย นักการเมืองหญิงมีจำนวนน้อย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นหญิงเพียง 3 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่อยู่ในตำแหน่ง 8 สมัย ถึง 2 คน คือ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์( ไม่รวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งมิชอบ)สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ดำรง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 7 สมัยมี 3 คน ได้แก่ พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท์ ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค และนายมงคล จงสุทธนามณี ความนิยมของคนเชียงรายที่มีต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับจังหวัดในภาคใต้ ที่ยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนพรรคที่สังกัดเสมอ จะมีไม่กี่คนที่จงรักภักดีต่อพรรคเดิม นอกจากนี้นักการเมืองถิ่นที่อาศัยความเป็นเครือญาติของนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีไม่มากนัก ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การเป็นสามีกับภริยา พี่สามี และน้องสะใภ้และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ป191น (2).

5.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง / สานิตย์ เพชรกาฬ.

by สานิตย์ เพชรกาฬ.

Call number: 324.2092 ส654น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ส654น (1).

6.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา / ศรุดา สมพอง.

by ศรุดา สมพอง.

Call number: 324.2092 ศ282น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ศ282น (1).

7.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี / บูฆอรี ยีหมะ.

by บูฆอรี ยีหมะ.

Call number: 324.2092 บ695น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 บ695น (2).

8.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ / นิรันดร์ กุลฑานันท์.

by นิรันดร์ กุลฑานันท์.

Call number: 324.2092 น648น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 น648น (1).

9.
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สุเชาวน์ มีหนองหว้า.

by สุเชาวน์ มีหนองหว้า.

Call number: 324.2092 ส763น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ส763น (1).

10.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก / ชาญณวุฒ ไชยรักษา.

by ชาญณวุฒ ไชยรักษา.

Call number: 324.2092 ช489น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ช489น (1).

11.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี / พรชัย เทพปัญญา.

by พรชัย เทพปัญญา.

Call number: 324.2092 พ231น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 พ231น (1).

12.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / ณรงค์ บุญสวยขวัญ.

by ณรงค์ บุญสวยขวัญ.

Call number: 324.2092 ณ211น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ณ211น (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078