Your search returned 4 results from 87706 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
เวทีท้องถิ่น การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง : นัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.1409593 ส181ว Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.1409593 ส181ว (1).

2.
รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 342.9593072 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, [c2545]Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 342.9593072 ส181ร (1).

3.
รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 324.6 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 324.6 ส181ร (1).

4.
รายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 324.6 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 324.6 ส181ร (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078