Your search returned 7 results from 87747 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ / อังคณา ทองพูล เขียน; สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์ ภาพ

by อังคณา ทองพูล.

Call number: 959 อ488ห Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์ , 2556Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 959 อ488ห (1).

2.
ฟิลิปปินส์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน / สีดา สอนศรี

by สีดา สอนศรี.

Call number: 320.9599 ส733ฟ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ส733ฟ (3).

3.
การเมืองในฟิลิปปินส์ 1987 / สีดา สอนศรี

by สีดา สอนศรี.

Call number: 320.9599 ส733ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์, 2531Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ส733ก (5).

4.
อำนาจของประธานาธิบดี ประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาเฉพาะอำนาจของมาร์กอสหลังประกาศใช้กฏอัยการศึกจนถึงปัจจุบัน / สีดา สอนศรี

by สีดา สอนศรี.

Call number: R 320.9593 ส-อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Dissertation note: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อำนาจของประธานาธิปดีของประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้เลือกศึกษาเฉพาะอำนาจของมาร์กอส หลังประกาศใช้กฏอัยการศึก ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.1972 ถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาอำนาจของมาร์กอสตามโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญและตามลักษณะของผู้นำในประเทศที่กำลังพัฒนา จากการศึกษาโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ปรากฏว่าฟิลิปปินส์มีลักษณะการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายรัฐบาล และยังใช้อำนาจยุบสภาได้ นายกรัฐมนตรีรับสนองนโยบายของประธานาธิบดีเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น การปกครองรูปแบบนี้เองทำให้มาร์กอสเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศ จากการศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ผู้วิจัยได้มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่มีบัญญัติไว้นั้น ได้ให้อำนาจแก่มาร์กอสมาก ในฐานะประมุขของประเทศและประมุขของฝ่ายบริหาร อำนาจในฐานะหัวหน้าฝ่ายผู้บัญชาการทหารสูงสุด อำนาจในฐานะหัวหน้าการระหว่างประเทศ อำนาจในฐานะหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ มาร์กอสในฐานะประธานาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อประธานาธิบดี และประธานาธิบดี (มาร์กอส) รับผิดชอบต่อประชาชน สภาแห่งชาติจึงมีอำนาจน้อยเพราะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดี (มาร์กอส) ประธานาธิบดี (มาร์กอส)สามารถออกคำสั่งกฏหมาย หรือกฤษฎีกาต่างๆ ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภา ด้วยเหตุนี้เอง ประธานาธิบดี (มาร์กอส) จึงมีอำนาจมากจากการวิเคราะห์อำนาจของประธานาธิบดี (มาร์กอส) ตามลักษณะของผู้นำประเทศกำลังพัฒนา พบว่าระบบเผด็จการของมาร์กอสเคลือบแฝงอยู่ในรูปของประชาธิปไตยบางส่วนคือ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ตลอดเวลา เพื่อรักษาอำนาจของเขาไว้ นอกจากนี้เขายังสามารถคุมทหารได้โดยการให้ทรัพย์สินบริวารแก่ทหาร พร้อมทั้งแต่งตั้งบริวารมาบริการประเทศร่วมกับเขา มาร์กอสสามารถควบคุมเกมการเมืองได้เพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาล และเขาก็ป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนี้ด้วย ปรากฏดังกล่าวนี้ป็นปรากฏการณ์ของผู้นำประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 320.9593 ส-อ (1).

5.
อำนาจของประธานาธิบดี ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาเฉพาะอำนาจของมาร์กอส หลังประกาศใช้กฎอัยการศึกจนถึงปัจจุบัน / สีดา สอนศรี

by สีดา สอนศรี.

Call number: 320.9599 ส733อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ส733อ (1).

6.
การเมืองสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การเมืองพม่า การเมืองมาเลเซีย การเมืองอินโดนีเซีย / อรอนงค์ วัจนะภุกกะ, ดนัย ทองใหญ่ และวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

by อรอนงค์ วัจนะภุกกะ | ดนัย ทองใหญ่ | วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์.

Call number: 320 อ383ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: No items available :

7.
เกาะสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2016 ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี.

Call number: 320.9599 ถ282ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ถ282ก (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078