Your search returned 27 results from 87747 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 2557-2559/ กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: R 610.9593 ก641ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, 2559Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 610.9593 ก641ร (1).

2.
อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: Res 353.46 ก941อ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 353.46 ก941อ (1).

3.
กินตามแม่ / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 641.5 ก639ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เปรียว, 2546Availability: Items available for loan: Education Learning CentreCall number: 641.5 ก639ก (1).

4.
การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543 / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ 01.1 2543 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ 01.1 2543 (2).

5.
แนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระยะเปลี่ยนผ่าน : ผลสรุปคณะทำงาน เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 362.11 ก639น Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.), 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 362.11 ก639น (1).

6.
การประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ = การคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันปัญญาอ่อน / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: R 614.2 ก639ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 614.2 ก639ก (1).

7.
แนวทางการรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.03.5 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ.03.5 2542 (1).

8.
การตรวจหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการใช้สารฟอกสีในมะพร้าวเผา / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.01.7 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ. : กระทรวงสาธารณสุข, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ.01.7 2541 (1).

9.
กระทรวงสาธารณสุข 2540 / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.01.8 2540 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ.01.8 2540 (1).

10.
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 6 / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 614.57 ก639ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 614.57 ก639ก (1).

11.
รวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ พ.ศ. 2531-2537 / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Res 616.4 ก-ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2539Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 616.4 ก-ร (2).

12.
สถิติสำคัญด้านประชากรกับการอนามัยครอบครัว ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 7 / กระทรวงสาธาณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.06.2 2538 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2538Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ.06.2 2538 (1).

13.
กลวิธีและกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษากลุ่มทหารและกลุ่มตำรวจ / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.01.7 2536 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สธ.01.7 2536 (1).

14.
รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการ การสาธารณสุขมูลฐาน / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Res 613 ก-ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535Dissertation note: สรุปประเด็นที่ได้จากการวิจัย การดำเนินงานตามโครงการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่ 9 จังหวัด ที่ได้รับผลสำเร็จในระดับหนึ่งนั้นเป็นผลเนื่องจากการดำเนินงานใน 3 ส่วนที่สำคัญคือการบริหารจัดการโครงการและการควบคุมกำกับจากส่วนกลาง การวางแผนและบริหารโครงการในส่วนของจังหวัดและที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอย่างแข็งขันของโครงการชุมชน กลุ่มแกนนำ อาสาสมัคร ตลอดจนชาวบ้านโดยส่วนรวมในพื้นที่ที่โครงการเข้าไปดำเนินงาน จากผลการศึกษาของทั้ง 9 จังหวัด จะพบว่าแต่ละจังหวัดมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันในบางประเด็นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นเนื้อหาหรือปัญหาที่จังหวัดเลือดำเนินงาน กลวิธีหลักในกระบวนการแก้ไขปัญหาและผลที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการ 1) ประเด็นปัญหาที่จังหวัดเลือก 2) กลวิธีหลักที่ใช้ในการแก้ปัญหา 3) ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 4) การบริหารโครงการ Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 613 ก-ร (1).

15.
กฤตภาคข่าววางแผนครอบครัว 2533 / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 025.342 ก639ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2535Availability: No items available :

16.
แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อบรรจุสุขภาพดีถ้วนหน้า / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สส.01.6 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กระทรวงสาธารณสุข, [2535?]Availability: Items available for reference: MCRU Library Not For LoanCall number: Gov สส.01.6 2535 (2). :

17.
25 ปี องค์การเภสัชกรรม / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Gov สธ.01.8 2534 Material type: Book Book; Format: print Publisher: โรงพิมพ์องค์การเภสัชกรรม, 2534Availability: Items available for reference: MCRU Library Not For LoanCall number: Gov สธ.01.8 2534 (1). :

18.
ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 614.3 ส-ข Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2532Availability: No items available :

19.
ชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่ / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: 613.85 ก639ช Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2530Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 613.85 ก639ช (1).

20.
โครงการศึกษาวิจัยต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุขในชนบท / กระทรวงสาธารณสุข

by กระทรวงสาธารณสุข.

Call number: Res 614.09593 ก09593ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักข่าวพาณิชย์ กรมพาณิชย์, 2529Dissertation note: วัตถุประสงค์ทั่วไป 1) เพื่อจัดหาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากสภาพความเป็นจริงสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหาร 2) เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการวางแผน และการประเมินผลเพื่อหาทางพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3) เพื่อจัดหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางด้านการบริหารสำหรับปรับปรุงแผนงานบริการสาธารณสุข และการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4) เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทั้งหมด [Full Cost] เพื่อเป็นหลักในการกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และใช้ประเมินความพอเพียงเชื่อถือได้ของอัตราต้นทุนค่าบริการในปัจจุบันของโรงพยาบาล 5) เพื่อจัดหาข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำสัญญากับภาคเอกชนในการเบิกเงินทดแทน สมมุติฐานของการวิจัย 1) ต้นทุนกิจกรรมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะแตกต่างกันตามรายการภาค [Region] 1.1 ต้นทุนกิจกรรมในภาคกลางคาดว่าจะสูงกว่าภาคอื่นๆอีก 3 ภาคของประเทศไทย 1.2 ต้นทุนกิจกรรมในภาคใต้คาดว่าจะสูงกว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.3 ต้นทุนกิจกรรมในภาคเหนือ คาดว่าจะสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2) ต้นทุนกิจกรรมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะแตกต่างกันตามประเภทของสถานบริการ [Type of Facilities] 2.1 ต้นทุนประเภทกิจกรรมเดียวกันในโรงพยาบาลอำเภอ คาดว่าจะสูงกว่าในสถานีอนามัย 2.2 ต้นทุนกิจกรรมประเภทเดียวกันในสถานีอนามัย คาดว่าจะสูงกว่าในสำนักผดุงครรถ์ 3) ต้นทุนต่อหน่วยของสถานบริการ คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการใช้บริการ [Level of Utilization] หรืออัตราการครองเตียง [Occupancy Rate] Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 614.09593 ก09593ค (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078