Your search returned 77 results from 87747 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
สร้างงาน สร้างอาชีพ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 331.76174 ก170ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 331.76174 ก170ส (1).

2.
สถิติกรมการศึกษานอกโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: Gov ศธ.11.2 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.11.2 2545 (1).

3.
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสถาบันราชภัฏ ตามโครงการการจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: Gov ศธ.1105.6 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.1105.6 2544 (1).

4.
รายงานการติดตามผลโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับชุมชน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: Gov ศธ.1105.7 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.1105.7 2543 (1).

5.
รวมบทความเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบูรณาการเรียนการสอน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 371.3 ก522ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 371.3 ก522ร (2).

6.
การทำลวดลายบนกระจก / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 748.62 ก522ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 748.62 ก522ก (2).

7.
การทำดอกไม้จากกระดาษสา / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 745.5943 ก522ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 745.5943 ก522ก (2).

8.
นมถั่วเหลืองอนามัยหมวดวิชาคหกรรม / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน | ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 641.5 ก179น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก179น (5).

9.
ชุดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมดอส / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 005.282 ก522ช Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์9119เทคพริ้นติ้ง, 2539Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 005.282 ก522ช (1).

10.
นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: Gov ศธ.1102.5 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.1102.5 2543 (1).

11.
ประสบการณ์การจัดการศึกษานอกโรงเรียนอตีดถึงปัจจุบัน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 374.2 ก522ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 374.2 ก522ป (1).

12.
การซ่อมบำรุงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 683.83 ก522ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 683.83 ก522ก (2).

13.
สภาพความต้องการและแนวการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยง / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: Res 374.22 ก522ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 374.22 ก522ส (1).

14.
ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / กรรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: R. 374.4 ก52อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R. 374.4 ก52อ (1).

15.
การทำโรตี-ปาท่องโก๋ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.5 ก179ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก179ก (5).

16.
กระเทียมดอง / กรมการสึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.5 ก179ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการสึกษานอกโรงเรียน, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก179ก (5).

17.
การทำแหนม / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.5 ก175ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก175ก (5).

18.
ข้าวเกรียบฟักทอง หมวดวิชาคหกรรม / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.5 ก479ข Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก479ข (5).

19.
การแปรรูปกระท้อน หมวดวิชาคหกรรม / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.5 ก179ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.5 ก179ก (5).

20.
การทำหัวผักกาดหวาน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 641.4 ก522ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2540Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 641.4 ก522ก (5).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078