Your search returned 169 results from 87295 records. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. การพัฒนากลไกลขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 371.107 ส691ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2561Availability: Items available for loan: MCRU Library มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 [Call number: 371.107 ส691ก] (1).

2. ตะเลงพ่าย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 895.911 ส691ต Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561Availability: Items available for loan: MCRU Library มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 [Call number: 895.911 ส691ต] (1).

3. การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 372.107 ส691ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2561Availability: Items available for loan: MCRU Library มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 [Call number: 372.107 ส691ก] (1).

4. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (MID 2016) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 379.593 ส691ส Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: เซ็นจูรี่ , 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 379.593 ส691ส] (1).

5. การศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 372.1021 ส691ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ , 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 372.1021 ส691ก] (2).

6. รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: Res 344.07 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: เอส.ซี.พริ้นแอนแพค, 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 344.07 ส691ร] (1).

7. รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: Res 371.39 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 371.39 ส691ร] (1).

8. ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 371.1 ส691ป Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาทย, 2555Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 371.1 ส691ป] (1).

9. พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแหห่งดอยแม่กำปอง/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 371.1 ส231พ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเดสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย, 2555Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 371.1 ส231พ] (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเทศสมาชิกองค์กรระดับชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: Res 370.116 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สกศ., 2555Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 370.116 ส691ร] (1).

11. รายงานวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การระดับนานาชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: Res 370.116 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2555Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 370.116 ส691ร] (1).

12. รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: Res 371.26 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 371.26 ส691ร] (1).

13. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call Number: Res 371.26 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: No items available

14. รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call Number: Res 371.26 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 371.26 ส691ร] (1).

15. รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call Number: Res 371.26 ส691ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 4 [Call number: Res 371.26 ส691ร] (1).

16. รายงานวิจัย เรื่อง สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนฃายขอบในจังหวัดชายแดนไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 374.28 ส691ส Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี คอมมิวนิวเคชั่น, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 374.28 ส691ส] (1).

17. สภาวะทางการศึกษาไทย ปี 2551 / 2552 = บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 371.593 ส691ส Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี, 2552Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 371.593 ส691ส] (1).

18. รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 378.105 ส691ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 378.105 ส691ก] (2).

19. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 379.593 ส691ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สกศ., 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 379.593 ส691ผ] (2).

20. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call Number: 379.593 ส691ผ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 379.593 ส691ผ] (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078