ผลการค้นหาของคุณมี 127 จากทั้งหมด 85701 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ? ลองดูที่คำแนะนำการสืบค้น
|
1. ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา / เขมรัฐ เถลิงศรีและสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.

โดย เขมรัฐ เถลิงศรี | สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ข649ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 630 ข649ธ] (2).

2. Robin Hood : โรบิน ฮูด วีรบุรุษจอมโจร / ผู้รับผิดชอบหรือผู้แต่ง

โดย สจ๊วต,ไบรอัน เจ | สินีนาฏ มีศรี,ผู้แปล | สิริรัตน์ นุ่มฟัก,ผู้แปล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ส155ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 428.4 ส155ร] (1).

3. Around the World in 80 Days ผจญภัย 80 วันรอบโลก / ไมเคิล โรเบิร์ต เบรดี

โดย เบรดี,ไมเคิล โรเบิร์ต | อมรรัตน์ สวัสดิโอ,ผู้แปล | อัชฌา เปรมฤดีเลิศ,ผู้แปล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 บ822อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 428.4 บ822อ] (1).

4. The Phantom of Opera : ปีศาจปริศนาแห่งโรงละคร / หลุยส์ เบเนตต์

โดย เบเนตต์,หลุยส์ | วนิดา สุขญาติเจริญ,ผู้แปล | วรรธนา วงษ์ฉัตร , ผู้แปล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 บ813ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 428.4 บ813ด] (1).

5. Don Quixote ดอน กีโฆเต อัศวินแห่งลามันชา / ไมเคิล โรเบิร์ต เบรดี

โดย เบรดี,ไมเคิล โรเบิร์ต | ฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข,ผู้แปล | วรรธนา วงษ์ฉัตร,ผู้แปล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 บ822ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 428.4 บ822ด] (1).

6. Romeo and Juliet รักอมตะก้องโลก โรเมโอกับจูเลียต / แดน ซี ฮาร์มอน

โดย ฮาร์มอน,แดน ซี | สยามล ฤกษ์พิชัย,ผู้แปล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ฮ359ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 428.4 ฮ359ร] (1).

7. รถไฟบางบัวทอง-เขาหลวง-ถ้ำมอง-กล้องถ่ายรูป เอนก นาวิกมูล/ Bang Nua Thong railroad,Khao Luang & camera /

โดย เอนก นาวิกมูล,2496- | ชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล | ชื่อผู้แต่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 อ893ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 915.93 อ893ร] (1).

8. โบราณห้าม / อุดมพร อมรธรรม

โดย อุดมพร อมรธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.41 อ446บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 398.41 อ446บ] (1).

9. พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากมุมมองของราชบัณฑิต / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว555พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 923.1593 ว555พ] (1).

10. สายธารหัวใจ / วาสนา

โดย วาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: F ว491ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

11. นามานุกรมรามเกียรติ์/ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91109 ร556น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 895.91109 ร556น] (1).

12. หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

โดย ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ล237ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 621.382 ล237ห] (1).

13. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์

โดย วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ว117ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 001.42 ว117ก] (1).

14. การบัญชีเพื่อการจัดการ สมชาย สุภัทรกุลและมนวิภา ผดุงสิทธิ์

โดย สมชาย สุภัทรกุล | มนวิภา ผดุงสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 ส241ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 657.48 ส241ก] (1).

15. โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ : คู่มือภาคสนามว่าด้วยวินัย 5 ประการ สำหรับผู้บริหาร นักการศึกาา ครู ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจเรื่องการศึกษาเรียนรู้ =Schools that learn : a fifth discipline fieldbook for educators,parents,and everyone who cares about education / ปีเตอร์ เซงเก้

โดย เซงเก้,ปีเตอร์ | กิตติพล เอี่ยมกมล,ผู้แต่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 ซ252ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 370.72 ซ252ร] (1).

16. คู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากรพระราชบัญญัติภาษัสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษัป้าย ปี พ.ศ. 2560 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

โดย ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ท364ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 336.2 ท364ค] (1).

17. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2559 / สุเมธ ศิริคุณโชติ

โดย สุเมธ ศิริคุณโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 336.2 ส843ภ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 336.2 ส843ภ] (1).

18. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว=Tourism Industry Human Resource Management / บุญเชิศ จิตตั้งวัฒนา

โดย บุญเชิศ จิตตั้งวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 บ563ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 658.3 บ563ก] (1).

19. เทคโนโลยีเอนไซม์=Enzyme Technology / อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

โดย อรัญ หันพงศ์กิตติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 660.634 อ387ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 660.634 อ387ท] (3).

20. โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ = Computer Numerical Control / ปริญญา ปัญญาศรี

โดย ปริญญา ปัญญาศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ป458ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: 005.1 ป458ป] (3).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078