นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย / ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.

By: ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
Call number: 324.2092 ป191น Material type: BookBookSeries: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น เล่มที่ 9Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Description: 281 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางISBN: 978974261Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง | นักการเมือง
Contents:
บทนำ : การศึกษาการเมืองถิ่น และ นักการเมืองถิ่น จังหวัดเชียงราย--เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง--ข้อมูลนักการเมืองถิ่น ในจังหวัดเชียงราย--สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
Dissertation note: การสำรวจเพื่อประมวลผลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย เครือข่ายของนักการเมืองกลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจนความเป็นมาของการเมืองของเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการศึกษาจะเป็นการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบนำเสนอทั้งในเชิงปริมาณและการพรรณาความ จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงรายสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ นักธุรกิจ นักฎหมาย และอดีตข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย นักการเมืองหญิงมีจำนวนน้อย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นหญิงเพียง 3 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่อยู่ในตำแหน่ง 8 สมัย ถึง 2 คน คือ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์( ไม่รวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งมิชอบ)สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ดำรง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 7 สมัยมี 3 คน ได้แก่ พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท์ ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค และนายมงคล จงสุทธนามณี ความนิยมของคนเชียงรายที่มีต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับจังหวัดในภาคใต้ ที่ยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนพรรคที่สังกัดเสมอ จะมีไม่กี่คนที่จงรักภักดีต่อพรรคเดิม นอกจากนี้นักการเมืองถิ่นที่อาศัยความเป็นเครือญาติของนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีไม่มากนัก ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การเป็นสามีกับภริยา พี่สามี และน้องสะใภ้และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 3
324.2092 ป191น (Browse shelf) 1 Available 1000136548
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 3
324.2092 ป191น (Browse shelf) 1 Available 1000122779
Total holds: 0

การสำรวจเพื่อประมวลผลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย เครือข่ายของนักการเมืองกลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจนความเป็นมาของการเมืองของเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการศึกษาจะเป็นการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบนำเสนอทั้งในเชิงปริมาณและการพรรณาความ จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงรายสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ นักธุรกิจ นักฎหมาย และอดีตข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย นักการเมืองหญิงมีจำนวนน้อย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นหญิงเพียง 3 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่อยู่ในตำแหน่ง 8 สมัย ถึง 2 คน คือ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์( ไม่รวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งมิชอบ)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ดำรง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 7 สมัยมี 3 คน ได้แก่ พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท์ ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค และนายมงคล จงสุทธนามณี ความนิยมของคนเชียงรายที่มีต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับจังหวัดในภาคใต้ ที่ยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนพรรคที่สังกัดเสมอ จะมีไม่กี่คนที่จงรักภักดีต่อพรรคเดิม นอกจากนี้นักการเมืองถิ่นที่อาศัยความเป็นเครือญาติของนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีไม่มากนัก ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การเป็นสามีกับภริยา พี่สามี และน้องสะใภ้และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น

บทนำ : การศึกษาการเมืองถิ่น และ นักการเมืองถิ่น จังหวัดเชียงราย--เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง--ข้อมูลนักการเมืองถิ่น ในจังหวัดเชียงราย--สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

Y2007 M07

There are no comments on this title.

to post a comment.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078