รายงานการศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง = Fire Behaviors in Dry Dipterocarp Forest / ศิริ อัคคะอัคร...[และคนอื่นๆ]

By: ศิริ อัคคะอัคร
Call number: Res 363.37 ศ446ร Material type: BookBookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548Description: 62 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กร๊าฟSubject(s): ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม | ป่าเต็งรังDissertation note: การศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไฟในด้านต่างๆ โดยการทดลองเผาในแปลงทดลองรัศมี 30 เมตร ที่ระดับความลาดชัน 10,20,30 และ 40% เก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 ถึง พฤษภาคม 2548 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการลุกลามของหังไฟเฉลี่ย 0.95 เมตร/นาที ตามลำดับ ความสูงของเปลวไฟด้านหัวไฟเฉลีย 0.48 เมตร โดยมีความสูงของเปลวไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.39,0.45,0.41 และ 0.66 เมตร ตามลำดับ ความรุนแรงของไฟเฉลี่ยเท่ากับ 109.04 กิโลวัตต์/เมตร โดยมีความรุนแรงของไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.65 ล 96.94 ,116.22 และ 154.12 กิโลวัตต์/เมตร ตามลำดับ ความยาวเปลวไฟเฉลี่ยเท่ากับ 0.65 โดยมีความยาวเปลวไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.54,0.61,0.69 และ0.77 เมตร ตามลำดับ รูปร่างการลุกลามของไฟเป็นรูปวงรี มีอัตราส่วนระหว่างหัวไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 2.22 เท่า โดยมีอัตราส่วนที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 1.85,1.94,2.03 และ3.06ตามลำดับ อัตราส่วนระหว่างหัวไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เท่า โดยอัตราส่วนที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 2.07, 2.40, 3.09 และ 4.45 เท่า ตามลำดับ และอัตราส่วนระหว่างปีกไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 1.35 เท่า โดยมีอัตราส่วนที่แต่ละระดับลาดชัน เท่ากับ 1.12, 1.26, 1.53 และ 1.49 ตามลำดับ พื้นที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ยเท่ากบ 3,680.38 ตารางเมตร/ชั่วโมง หรือ 2.30 ไร่/ชั่วโมง โดยมีอัตราการถูกไฟไหม้ที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 1,652.96, 3,028.16, 4,618.33 และ 5,422.05 ตารางเมตร /ชั่วโมง หรือ 1.03,1.89,2.89 และ 3.39 ไร่ / ชั่วโมง ตามลำดับ ความยาวแนวไฟมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับ 120.93 เมตร/ชั่วโมง โดยมีอัตราการขยายตัวที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 81.57, 107.21, 129.62 และ 165.33 เมตร / ชั่วโมง ตามลำดับคำหลัก ; ป่าเต็งรัง อัตราการลุกลาม ความสูงของเปลวไฟ ความรุนแรงของไฟ ความยาวเปลวไฟ รูปแบบการลุกลาม พื้นที่ถูกไฟไหม้ และความยาวแนวไฟ

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 4
Res 363.37 ศ446ร (Browse shelf) 1 Available 1000113393
Total holds: 0
Browsing MCRU Library shelves, Shelving location: ชั้น 4 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Res 363.34 ส326ร รายงานวิจัย การพัฒนาอาชีพเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Vocational Development to enhance community' s self-reliance: A case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan Province / Res 363.3492 ก237ร รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประสบวาตภัยต่อการให้บริการช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์ : Res 363.37 ศ446ร รายงานการศึกษาศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี : Res 363.37 ศ446ร รายงานการศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง = Res 363.5 ณ-ก การศึกษาอัตราการตายของไก่กระทงในเขตอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ปี 2535 / Res 363.7 น-ก การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่องปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย / Res 363.7 พ621ร รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน :

การศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไฟในด้านต่างๆ โดยการทดลองเผาในแปลงทดลองรัศมี 30 เมตร ที่ระดับความลาดชัน 10,20,30 และ 40% เก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 ถึง พฤษภาคม 2548 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการลุกลามของหังไฟเฉลี่ย 0.95 เมตร/นาที ตามลำดับ ความสูงของเปลวไฟด้านหัวไฟเฉลีย 0.48 เมตร โดยมีความสูงของเปลวไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.39,0.45,0.41 และ 0.66 เมตร ตามลำดับ ความรุนแรงของไฟเฉลี่ยเท่ากับ 109.04 กิโลวัตต์/เมตร โดยมีความรุนแรงของไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.65 ล 96.94 ,116.22 และ 154.12 กิโลวัตต์/เมตร ตามลำดับ ความยาวเปลวไฟเฉลี่ยเท่ากับ 0.65 โดยมีความยาวเปลวไฟที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 0.54,0.61,0.69 และ0.77 เมตร ตามลำดับ รูปร่างการลุกลามของไฟเป็นรูปวงรี มีอัตราส่วนระหว่างหัวไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 2.22 เท่า โดยมีอัตราส่วนที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 1.85,1.94,2.03 และ3.06

ตามลำดับ อัตราส่วนระหว่างหัวไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เท่า โดยอัตราส่วนที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 2.07, 2.40, 3.09 และ 4.45 เท่า ตามลำดับ และอัตราส่วนระหว่างปีกไฟ : หางไฟ เฉลี่ยเท่ากับ 1.35 เท่า โดยมีอัตราส่วนที่แต่ละระดับลาดชัน เท่ากับ 1.12, 1.26, 1.53 และ 1.49 ตามลำดับ พื้นที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ยเท่ากบ 3,680.38 ตารางเมตร/ชั่วโมง หรือ 2.30 ไร่/ชั่วโมง โดยมีอัตราการถูกไฟไหม้ที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 1,652.96, 3,028.16, 4,618.33 และ 5,422.05 ตารางเมตร /ชั่วโมง หรือ 1.03,1.89,2.89 และ 3.39 ไร่ / ชั่วโมง ตามลำดับ ความยาวแนวไฟมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับ 120.93 เมตร/ชั่วโมง โดยมีอัตราการขยายตัวที่แต่ละระดับความลาดชัน เท่ากับ 81.57, 107.21, 129.62 และ 165.33 เมตร / ชั่วโมง ตามลำดับ

คำหลัก ; ป่าเต็งรัง อัตราการลุกลาม ความสูงของเปลวไฟ ความรุนแรงของไฟ ความยาวเปลวไฟ รูปแบบการลุกลาม พื้นที่ถูกไฟไหม้ และความยาวแนวไฟ

There are no comments on this title.

to post a comment.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078