นิติ รัตนปรีชาเวช.

การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = Design and construction for real estate developer / นิติ รัตนปรีชาเวช - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 - 296 หน้า : ภาพประกอบ

Y2020 M05

9786164978324


อาคารสูง--การออกแบบและการสร้าง.
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

690 / น581ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078