โช,จูฮี

คุกกี้รันวิทย์ สุดล้ำวิทย์ไฮเทค เล่ม 12 / จูฮี โช - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ , 2561 - 168 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M12

9786160442423


วิทยาศาสตร์.
วิทยาศาสตร์--การทดลอง.

E / ช799ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078