ออยเลนบวร์ก, กราฟ ฟรีดริช ซู ค.ศ. 1815-1881

สยามจดหมายบันทึกจากปี ค.ศ.1862 ของ กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ ราชทูตเยอรมันคนแรกที่มาเยือนสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / Graf Friedrich zu Eulenburg uber seine Reise nach Siam 1862. กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก ; อำภา โอตระกูล, แปล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 194 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ประวัติของกราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก -- บทนำในหนังสือเอเชียตะวันออก1860-1862 -- จดหมายบันทึกของกราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก เกี่ยวกับสยาม -- จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เรื่อง : ราชทูตปรัสเซีย กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี -- ต้นฉบับภาษาเยอรมันของจดหมายบันทึกเกี่ยวกับสยามของกราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก

Y2019 M11

9789740338321


จดหมายเหตุ
ไทย--ภาวะสังคม.
ทูต --เยอรมนี

959.3034 / อ454ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078