เลนโชนี, แพททริก

5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The five dysfunctionsof a team / Patrick Lencioni / ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และพรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561. - 250 หน้า

Y2019 M11

9786162873096


กลุ่มทำงาน
การทำงานเป็นทีม
สภาพแวดล้อมการทำงาน

658.4022 / ล784ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078