พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช

3ds Max for beginners / พูนศักดิ์ ธรพันธ์พาณิช - นนทบุรี : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561 - 440 หน้า

Y2019 M11

9786168118023


คอมพิวเตอร์กราฟิก
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
3ds Max--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

006.696 / พ855ท
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078