ริปลีย์, อแมนดา

รู้ทันสมองในยามคับขัน = The unthinkable / อแมนดา ริปลีย์. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2555 - 358 หน้า ; 21 ซม.

Y2019 M11

9786167164656


การบริหารความเสี่ยง
ภัยพิบัติ--แง่จิตวิทยา
ผู้ประสบภัย--สุขภาพจิต
การจัดการภาวะฉุกเฉิน

155.935 / ร479ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078