อัสสุมา สายนาคำ.

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ / อัสสุมา สายนาคำ. - กรุงเทพฯ: กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561. - 280 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง.

Y2019 M09

9786164689022


ดาราศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
โลก--การศึุกษาและการสอน.
อวกาศ--การศึกษาและการสอน.

520.7 / อ584ล
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078