โชโกะ, ฟูจิ

คู่มือรวมเทคนิคการวาด CG Illustration แบบมืออาชีพ / ฟูจิ โชโกะ - กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส , 2561 - 223 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M07

9786163634061


การ์ตูน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนการ์ตูน --เทคนิคดิจิตอล

006.686 / ช799ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078