ขจร สุขพานิช.

ออกญาวิไชเยนทร์ หรือการต่างประเทศในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ / ขจร สุขพานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2560. - 256 หน้า: ภาพประกอบ.

Y2019 M07

9786164370128


ฟอลคอน, คอนสแตนติน, ค.ศ. 1648?-1688.

959.302 / ข125อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078