สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย / ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. - กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2561. - 240 หน้า: ภาพประกอบ.

Y2019 M05

9786160032143


มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495.


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย

923.1593 / ฝ211ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078