สมบัติ พลายน้อย.

ขุนนางสยาม ประวัติศาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและพลเรือน / สมบัติ พลายน้อย - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : มติชน , 2559 - 272 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M02

9789740214861


ขุนนาง --ไทย
บรรดาศักดิ์
ราชสำนักและข้าราชสำนัก --ไทย

929.709 / ส255ข
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078