จุติพงศ์ ภูสุมาศ,

Principles infographic: เปลี่ยนข้อมูลเข้าใจยากให้เป็นภาพที่ทรงพลัง/ จุติพงศ์ ภูสุมาศ - นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2560 - 248 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M12

9786162008221

745.6 / จ633ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078