การจัดการความขัดแย้ง/ สำนักงานศาลยุติธรรม - กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้น, 2560 - 350 หน้า

Y2018 M11

9786167273853


การบริหารความขัดแย้ง

303.6 / ส691ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078