กิลล์,ไมเคิล เกทส์

ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์ = How starbuck saved my life / ไมเคิล เกทส์ กิลล์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพ : แสงดาว , 2557 - 288 หน้า

Y2018 M09

9786165089432


ร้านกาแฟ--สหรัฐอเมริกา--นิวยอร์ก
บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่--ลูกจ้าง

920.71 / ก684ช
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078