จามะรี เชียงทอง.

สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่/ จามะรี เชียงทอง - เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560 - 287 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y2018 M09

9786163982285


สังคมชนบท
สังคมวิทยาชนบท

307.72 / จ313ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078