สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย AfterEffects CS6+CC ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560 - 375 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M08

9786162623868


อโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

006.696 / ก351ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078