เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์

จริยธรรมธุรกิจ / เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 - 374 หน้า :

Y2018 M06

9786163940506


ธุรกิจ --แง่ศีลธรรมจรรยา
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

174.4 / ก851จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078