จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ พ.ศ. 2396 - 2453

บทละครเรื่อง เงาะป่า  / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ซี.พี.ออลล์, 2559 - 496 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Y2018 M06

9786163881717


เงาะป่า.
บทละคร--ไทย

895.9112 / จ657บ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078