วิชัย โชควิวัฒน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560 - 462 หน้า :

Y2018 M06

9786167697697


วิจัย --แง่ศีลธรรมจรรยา
วิจัย --จรรยาบรรณ

619.98 / ว539จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078