๗๐ ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 - 256 หน้า : ภาพประกอบ,

Y2018 M06

9786163990563


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชประวัติ.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว--พระราชกรณียกิจ

R 923.1593 / ส691จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078