1001 สำนวน สุภาษิต และคำสแลงจีน/ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น. - กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2560. - 1032 หน้า.

Y2018 M05

9786164411005


สุภาษิตและคำพังเพย--จีน
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078