อดุลย์ ณรงค์.

จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ/ อดุลย์ ณรงค์. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. - 199 หน้า.

Y2018 M05

9786162797958


จรรยาบรรณตำรวจ
ตำรวจ--จริยธรรม
ตำรวจ--แง่สีลธรรมจรรยา
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078