เลห์, แอนดริว.

ผู้นำทาง = Leading the way/ แอนดริว เลห์. - กรุงเทพฯ : โพสต์, 2560 - 253 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M01

9789742283353


การจูงใจ--จิตวิทยา
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ล792ผ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078