กษิดิศ อนันทนาธร

72 ปี วันสันติภาพไทย: สยามในยามสงคราม/ กษิดิศ อนันทนาธร - กรุงเทพฯ: ปริทัศน์ , 2560 - 208 หน้า: ภาพประกอบ

Y2017 M11

9789743159534


ไทย -- ประวัติศาสตร์

959.3 / ก333จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078