สมิทธิ์ บุญชุติมา

กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลาด = Creative stragegies for marketing communication/ สมิทธิ์ บุญชุติมาและรุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน - กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ , 2560 - 119 หน้า: ภาพประกอบ

Y2017 M10

9786164450653


การตลาด.

658.8 / ส313ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078