สมชาย เทพแสง

กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary Leader Strategy / สมชาย เทพแสง - กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก , 2559 - 82 หน้า: ภาพประกอบ

Y2017 M10

9786164232433


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ส239ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078