พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก/ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. - กรุงเทพฯ : บันทึกสยามม, 2560. - 184 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786163449481


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--2470-2559.

R 923.1593 / พ456ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078