Kanitta Utawanit

Communicative English for tourism / Kanitta utawanit. - 14 th ed. - Bangkok: Thammasat University Press, 2016. - (15),264 p : ill + 1 CD-ROM.

Y2017 M07

9786163142344


English language--Conversation phrase book.

428.34 / K226C
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078