พิเชฐ แสงทอง.

ตำนานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อำนาจ และการต่อต้านในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย/ พิเชฐ แสงทอง. - กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2559. - 464 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786163015471


ตำนาน--ไทย(ภาคใต้)
วรรณกรรมศาสนา--ไทย (ภาคใต้)
วรรณคดีอิสลาม--ไทย (ภาคใต้)
การเมืองกับวรรณกรรม

398.209593 / พ654ต
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078