นายผี

กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม (2494 - 2495 และ 2501-2502) เล่ม 3 / นายผี - กรุงเทพฯ: อ่าน , 2557 - 271 หน้า:

Y2017 M06

9786167158365


กวีนิพนธ์การเมือง--ไทย

808.1 / น473ก ล.3
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078