เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ.

การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial Accounting / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. - นครราชสีมา : แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค, 2560 - 320 หน้า : ตาราง.

Y2017 M06

9786167471365


การบัญชี

657 / บ784ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078