ทวีศักดิ์ เผือกสม.

วีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือดดิน/ ทวีศักดิ์ เผือกสม. - กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560. - 279 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M06

9786163015914


ศาสนาอิสลาม--คาบสมุทรมลายู
คาบสมุทรมลายู--ประวัติศาสตร์
อินโดนีเซีย--ประวัติศาสตร์.

959.8 / ท228ว
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078