ณัฐพล ใยไพโรจน์.

Basic marketing : การตลาดเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิด/ ณัฐพล ใยไพโรจน์. - นนทบุรี : ไอดีซี, 2558. - 209 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M04

9786162006067


การตลาด.

658.8 / ณ342บ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078