25 ตัวละครเด่น จากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน. - กรุงเทพฯ : คุ้มคำ , [2558?] - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M03

9786163201942


ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี

895.910927 / ย318
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078