สุนทร คำยอด.

คือลำเนาล้านนาถิ่นลำเนา : 20 เรื่องราวล้านนาคดีเพื่อฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ / สุนทร คำยอด. - ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ , 2559. - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M02

9786164133433


ความเชื่อ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

959.3 / ส788ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078