วิษณุ พีรานนท์.

แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน / วิษณุ พีรานนท์. - กรุงเทพฯ : คัลเลอร์ฟูล มีเดีย , 2557. - 328 หน้า.

Y2016 M10

9786163616494


ภาษากฎหมาย.
เอกสารราชการ--การแปลเป็นภาษาอังกฤษ.

428.029591 / ว768ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078