อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์

100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน / อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์ เขียน; Birdsosweet ภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์ , 2556 - 147 หน้า: ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789742898229


กลุ่มประเทศอาเซียน


บรูไน--ประวัติศาสตร์
บรูไน--การเมืองและการปกครอง
บรูไน--ความเป็นอยู่และประเพณี
บรูไน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

959 / อ634ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078